dimanche 11 février 2018

VIème dimanche du Temps Ordinaire ( B)

- A Kutu : L'abbé Donat Nshole célèbre la messe d'action de grâce pour ses 25 ans de vie  sacerdotale.
A Rome : Messe suivie de la marche des congolais chrétiens pour reclamer l'application intégrale de l'accord de st Sylvestre et l’alternance au pouvoir en RDCongo. A 12h00, tous seront à la place St Pierre pour réciter l'Angelus ensemble avec le Pape.

Lomingo la Motoba o Mobu
*********************
Bandeko lokola maba makokomisa nzoto na mbeba, masumu makokomisa moto na mbeba o miso ma Nzambe. Lokola Yezu abikisaki moto wa maba, akoluka kobikisa biso o masumu ma biso.
Litangi lya Yambo: Liloba lya Nzambe lokola likomami o buku ya Levi (13,1-2.45-46)
Litangi lya Ibale: Mokanda mwa santu Polo ona Bakristu ba Korinti (10,31-11,1)
Nsango  Elamu lokola santu Marko akomi (1,40-45)

Aucun commentaire:

Mgr Donatien Bafuidinsoni, sj

Mgr Donatien Bafuidinsoni, sj
31.03. 2018-

Mgr Jan Van Cauwelaert, cicm

Mgr Jan Van Cauwelaert, cicm
(06.01.1954-12.06. 1967) + 18.08.16

Mgr Léon LESAMBO

Mgr Léon LESAMBO
(12.06. 1967-22.07. 2005) + 19.11.17

Mgr Philippe NKIERE KENA, cicm

Mgr Philippe NKIERE KENA, cicm
27.07.2005-31.03. 2018

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE
BOKORO