mercredi 21 février 2018

La messe et la fête pour l' anniversaire de naissance de ya Philippe à Inongo


Cathédrale st Albert à 16h00
************
Nakotondo yo botondi na motema mobimba
Nakoyembela yo liboso ya ba Nzambe yonso
nakopesa yo merci na manso y'osali ngai!
Mbotama elamu ya Philippe

Aucun commentaire:

Mgr Donatien Bafuidinsoni, sj

Mgr Donatien Bafuidinsoni, sj
31.03. 2018-

Mgr Jan Van Cauwelaert, cicm

Mgr Jan Van Cauwelaert, cicm
(06.01.1954-12.06. 1967) + 18.08.16

Mgr Léon LESAMBO

Mgr Léon LESAMBO
(12.06. 1967-22.07. 2005) + 19.11.17

Mgr Philippe NKIERE KENA, cicm

Mgr Philippe NKIERE KENA, cicm
27.07.2005-31.03. 2018

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE
BOKORO