dimanche 8 avril 2012

Il est vivant!Mokolo mwa eyenga na tongo tongo, Maria wa Magdala na basi basusu, bakendeki bikunda....bazalaki kolela mpe komituna: nani akolongolela biso libanga o monoko mwa lilita(...) talaka boye anzelu ya Nzambe abimeli bango mpe alobi...azali awa te... asekwi... azali na bomoi, bokende mpe bokomona ye o Galilea.

*** Nous informons que la lettre de Pâques de Mgr l’évêque est prête mais à cause des problèmes techniques liés à la connexion internet à Inongo, elle ne peut être publiée. Nous l'aurons à peine possible.

Aucun commentaire:

Mgr Philippe NKIERE KENA

Mgr Philippe NKIERE KENA
Evêque d'Inongo (2005- )

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE
BOKORO

Mgr Jan Van Cauwelaert

Mgr Jan Van Cauwelaert
1er Evêque D'Inongo(1959-1967) dcd 18.08.16

Mgr Léon LESAMBO

Mgr Léon LESAMBO
Evêque Emérite(1967-2005) dcd 19.11.17