dimanche 12 mars 2017

IIème dimanche de carême

Lomingo la Ibale la Karezimo
*****************

Bandeko, Yezu Kristu oyo amilakisi na bapostolo na nkembo ya ye inso, akokokisa mobimba mpenza bobenisi bobenisi boye Nzambe alekalaki Abarama.

Losambo la Ebandela,
E Mokonzi, otindaki biso totosa monoko mwa mwana wa yo wa bolingo
maloba ma ye malendisa boyambi bwa biso, bongo biso mpe tokoka komona nkembo ya yo.
Tokobondela bongo...

Litangi lya yambo: Loloba lya Nzambe lokola likomami o buku ya Libandela ( 12, 1-4)
Awa Abarama afandaki o mboka kaldea, Nzambe alobi na ye: " Tika ekolo ya yo na libota lya yo, na ndako ya tata wa yo, mpe kende o ekolo nakolakisa yo. (...)

Litangi lya Ibale: Mokanda mwa mibale mwa santu Polo ona Timoteo ( 1, 8b-10)
Mwana wa ngai wa bolingo, ondima koyoka mpasi mpo ya bosangeli Nsango Elamu; otiya motema se na Nzambe....."

Nsango Elamu lokola santu Mateo akomi
Yezu akamati Petro, Yakobo na ndeko wa ye Yoane, akei na bango o esika ya kimya o ngomba esanda. Abongwani o miso ma bango: elongi ya ye ekomi kongenge lokola mwese, bilamba bya ye bikomi mpembe lokola moi....
Eglise de la transfiguration construite là où le Christ s'était transfiguré

Aucun commentaire:

Mgr Philippe NKIERE KENA

Mgr Philippe NKIERE KENA
Evêque d'Inongo (2005- )

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE
BOKORO

Mgr Jan Van Cauwelaert

Mgr Jan Van Cauwelaert
1er Evêque D'Inongo(1959-1967) dcd 18.08.16

Mgr Léon LESAMBO

Mgr Léon LESAMBO
Evêque Emérite(1967-2005) dcd 19.11.17