dimanche 12 août 2012

Solennité de l'Assomption de la B. Vierge Marie au Ciel. Ntombwa ya Maria o likolo


1. Lelo tokoyemba na mondimo monso Ntombwa ya Maria kin' o likolo.
R/Tosepela, toyemba nkembo ya Mama. Ntombwa ya Maria kin' o likolo.
2.Yo Mama wa Nzambe, obotami petwa ozongi se petwa kin' o likolo
3. Nzoto na molimo, imemaki Kristu itikali petwa kin' o likolo.

Liloba lya Nzambe lokola likomami o buku ya Mibombamo

O ntango ena tempelo ya Nzambe o likolo efungwami: sanduku ya bondeko emononi o tempelo (…). Elembo enene ebimi o likolo, mwasi moko alati mwese lokola elamba, sanza ezalaki o nse ya makolo ma ye, mpe minzoto zomi na mibale mizalaki kokembisa moto mwa ye, azalaki na zemi, alingi abota, aleli mpo ya mpasi ya kobota. Elembo ya ibale ebimi o likolo: ebakata ya nyama ya motane ngwa, ekokani na ngando, na mito nsambo mpe na maseke zomi: o moto moko moko elati enkoti ya bokonzi; mokila mwa yango mokombi eteni ya bisato ya minzoto mya likolo, mpe mobwaki myango o nse.

Ekomi ngando o boso bwa mwasi oyo alingi abota, elingi koliya mwana alingi abotama. Mwasi aboti mwana mobali, oyo akokamba bato ba nse banso na lingenda lya ebende. Mwana wa ye atombwami o mboka Nzambe penepene na ngwende ya ye. Mwasi akimi o eliki kuna Nzambe alengeli ye esika ya kobombama .

Sikawa lolaka logangi o likolo: ut’o sikawa lilonga, nguya na bokonzi bikomi bya Nzambe wa biso, mpe boyangeli bokomi bwa Kristu wa ye.

Aucun commentaire:

Mgr Philippe NKIERE KENA

Mgr Philippe NKIERE KENA
Evêque d'Inongo (2005- )

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE
BOKORO

Mgr Jan Van Cauwelaert

Mgr Jan Van Cauwelaert
1er Evêque D'Inongo(1959-1967) dcd 18.08.16

Mgr Léon LESAMBO

Mgr Léon LESAMBO
Evêque Emérite(1967-2005) dcd 19.11.17