dimanche 22 avril 2018

Dimanche du Bon Pasteur

Lomingo la Inei la Pasika
******************
Ngai nazali Mokengeli molamu wa Mpata !
Image de Jésus Bon Pasteur dans la chapelle du Petit séminaire de Bokoro
Bandeko, Yezu azali o ntei ya biso lokola Mokengeli molamu. Ut'o nsekwa ya ye akosangisaka biso mpe akotondisaka biso na maloba ma ye mpe na Mampa ma bomoi.
Nzembo: Mokengeli wa ngai e se yo; solo nakobanga te.
1. Mokengeli se Mokonzi Nzambe, na ye seko nakobombama
Esobe mobesu akopono
mpe ngai nakozala kimya. Alleluya!
2. Esika liziba likobima
ya ngai mposa akosilisa
Nzela ekolakisa bolingi,
Yango seko nakotambola. Alleluya
3. O kati butu nakokende
epayi mwinda mokopela fwaaaa
Zambi na lingenda lya boboto
Yemei mpata akotambwisa, Allelluya!
Yezu azali Mokengeli Molamo wa mpata
Losambo la Ebandela
Nzambe wa bokasi bonso  mpe wa lobiko
okamba biso o esengo ya likolo.
Awa tozali bato batau, tokoma o esika Yezu, Mokengeli wa biso, asili ayingeli na nkembo.
Tokobondela bongo...
Mokengeli se Mokonzi nzambe, na ye seko nakobombama
Litangi lya Yambo: Liloba lya Nzambe lokola likomami o buku ya Bikela bya Bapostolo (4,8-12)
Litangi lya Ibale: Mokanda mwa yambo wa santu Yoane (3,1-2)
Nsango Elamu lokola santu Yoane akomi ( 10,11-18)
"Le cœur du Bon Pasteur n’est pas seulement le cœur qui a de la miséricorde pour nous, mais la miséricorde elle-même. Là resplendit l’amour du Père ; là je me sens sûr d’être accueilli et compris comme je suis ; là, avec toutes mes limites et mes péchés, je goûte la certitude d’être choisi et aimé. En regardant ce cœur, je renouvelle le premier amour : la mémoire du moment où le Seigneur m’a touché dans l’âme et m’a appelé à le suivre, la joie d’avoir jeté les filets de la vie sur sa Parole (cf. Lc 5, 5)". - 3 juin 2016, homélie du pape François lors de la messe du Jubilé des prêtres-

Aucun commentaire:

Mgr Donatien Bafuidinsoni, sj

Mgr Donatien Bafuidinsoni, sj
31.03. 2018-

Mgr Jan Van Cauwelaert, cicm

Mgr Jan Van Cauwelaert, cicm
(06.01.1954-12.06. 1967) + 18.08.16

Mgr Léon LESAMBO

Mgr Léon LESAMBO
(12.06. 1967-22.07. 2005) + 19.11.17

Mgr Philippe NKIERE KENA, cicm

Mgr Philippe NKIERE KENA, cicm
27.07.2005-31.03. 2018

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE
BOKORO