dimanche 19 octobre 2014

XXIXème dimanche du Temps Ordinaire

 Lomingo la ntuku ibale na  libwa  o mobu
**********************************
 Nzembo: 
Nabeleme na lotale la yo Tata Nzambe , yo nsai yo ya bomoi bwa ngai
1. Salisa ngai Mokonzi e mpe obikisa ngai, o maboko ma banguna ba molimo mwa ngai
2. Zambi yo okobikisa nakolikya na yo, na lisalisi lya yo nde naboyi masumu
1ère lecture : Les empires sont dans la main de Dieu
2ème lecture : La foi, l'espérance et la charité de la communauté (1Th 1, 1-5b) 
Evangile : À César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu (Mt 22, 15-21 )

Aucun commentaire:

Mgr Donatien Bafuidinsoni, sj

Mgr Donatien Bafuidinsoni, sj
31.03. 2018-

Mgr Jan Van Cauwelaert, cicm

Mgr Jan Van Cauwelaert, cicm
(06.01.1954-12.06. 1967) + 18.08.16

Mgr Léon LESAMBO

Mgr Léon LESAMBO
(12.06. 1967-22.07. 2005) + 19.11.17

Mgr Philippe NKIERE KENA, cicm

Mgr Philippe NKIERE KENA, cicm
27.07.2005-31.03. 2018

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE
BOKORO