dimanche 21 août 2011

XXI ème dimanche du T.O. Lomingo la ntuku ibale na moko o Mobu

Bana ba Nzambe nsai o moitema boya tokende o mboka ye.

Mpo ya bato, ngai nazali nani? Mpo na bino ngai nazali nani: Petro ayanoli, yo ozali Kristu, mwana wa Nzambe wa bomoi.


1ère lecture : Is 22, 19-23

Psaume : Ps 137 (138), 1-2a,

2ème lecture : Rm 11, 33-36

Evangile : Mt 16, 13-20


A Bokoro, fête pour le père Maurice Ndambo, Cicm ( scheutiste) pour ses:

- 15 ans de ministère sacerdotal ( 15 Juin 1996)

- 25 ans de vie religieuse ( 7 Octobre 1986)

- 49 ans d'age ( 18 Aout 1962).

Aucun commentaire:

Mgr Donatien Bafuidinsoni, sj

Mgr Donatien Bafuidinsoni, sj
31.03. 2018-

Mgr Jan Van Cauwelaert, cicm

Mgr Jan Van Cauwelaert, cicm
(06.01.1954-12.06. 1967) + 18.08.16

Mgr Léon LESAMBO

Mgr Léon LESAMBO
(12.06. 1967-22.07. 2005) + 19.11.17

Mgr Philippe NKIERE KENA, cicm

Mgr Philippe NKIERE KENA, cicm
27.07.2005-31.03. 2018

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE
BOKORO