dimanche 29 mai 2011

VIème dimanche de Pâques. Lomingo la motoba la pasika

Soki moto alingi ngai, akotosa mibeko mya ngai. Tata wa ngai akolinga, ngai mpe nakolinga ye.

1ère lecture : Ac 8, 5-8.14-17

Psaume : Ps 65 (66), 1-3a

2ème lecture : 1 P 3, 15-18

Evangile : Jn 14, 15-21


Aucun commentaire:

Mgr Philippe NKIERE KENA

Mgr Philippe NKIERE KENA
Evêque d'Inongo (2005- )

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE
BOKORO

Mgr Jan Van Cauwelaert

Mgr Jan Van Cauwelaert
1er Evêque D'Inongo(1959-1967) dcd 18.08.16

Mgr Léon LESAMBO

Mgr Léon LESAMBO
Evêque Emérite(1967-2005) dcd 19.11.17