dimanche 11 septembre 2016

XXIVème dimanche du Temps Ordinaire

Lomingo la ntuku Ibale na Inei o Mobu
****************************
Toyei awa: Toyei awa nde likita
'te tosambela: likita lya bana ba Nzambe
Toyei awa: Toyei awa nde likita
na bosembo: likita lya bana ba Nzambe
Tokumisa: Toyei awa nde likita...e Mokonzi: likita lya bana ba Nzambe
Topesa ye: Toyei awa nde likita...lokumu be: likita lya bana ba Nzambe
Tata ndima: Toyei awa nde likita; bana ba yo: likita lya bana ba Nzambe
Mpo ya Yezu: Toyei awa nde likita...mwana wa yo: likita lya bana ba Nzambe

Tosambela Mokonzi
********************
 
 Tokobondela bongo zambi ya Yezu Kristu; Mokonzi wa biso mwana wa yo ye Nzambe, azali na nkembo elongo na yo pe na Elimo Santu, o bileko binso seko! Amen.

Matangi:
********
1ère lecture:«Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire» (Ex 32,7-11.13-14)
2ème lecture:«Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs» (1 Tm 1, 12-17)
Evangile:«Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit» (Lc 15,1-3)

Aucun commentaire:

Mgr Donatien Bafuidinsoni, sj

Mgr Donatien Bafuidinsoni, sj
31.03. 2018-

Mgr Jan Van Cauwelaert, cicm

Mgr Jan Van Cauwelaert, cicm
(06.01.1954-12.06. 1967) + 18.08.16

Mgr Léon LESAMBO

Mgr Léon LESAMBO
(12.06. 1967-22.07. 2005) + 19.11.17

Mgr Philippe NKIERE KENA, cicm

Mgr Philippe NKIERE KENA, cicm
27.07.2005-31.03. 2018

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE
BOKORO