vendredi 18 janvier 2013

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 24 janvier 2013


Tata kumisa ngai sikawa ngai mwana wa yo, mpo 'te bango bayeba yo. Awa o nse nasali manso yo otindaki mpo 'te bango bayeba yo

Tata, sala 'te baye yo opesi ngai bazala se moko lokola ngai  na 
 yo.

Sala 'te baye banso bakosakola nkombo ya mwana wa yo bo mobikisi mpe Mokonzi  bazala na bomoko pe balingana..

Aucun commentaire:

Mgr Donatien Bafuidinsoni, sj

Mgr Donatien Bafuidinsoni, sj
31.03. 2018-

Mgr Jan Van Cauwelaert, cicm

Mgr Jan Van Cauwelaert, cicm
(06.01.1954-12.06. 1967) + 18.08.16

Mgr Léon LESAMBO

Mgr Léon LESAMBO
(12.06. 1967-22.07. 2005) + 19.11.17

Mgr Philippe NKIERE KENA, cicm

Mgr Philippe NKIERE KENA, cicm
27.07.2005-31.03. 2018

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE
BOKORO