dimanche 21 août 2011

XXI ème dimanche du T.O. Lomingo la ntuku ibale na moko o Mobu

Bana ba Nzambe nsai o moitema boya tokende o mboka ye.

Mpo ya bato, ngai nazali nani? Mpo na bino ngai nazali nani: Petro ayanoli, yo ozali Kristu, mwana wa Nzambe wa bomoi.


1ère lecture : Is 22, 19-23

Psaume : Ps 137 (138), 1-2a,

2ème lecture : Rm 11, 33-36

Evangile : Mt 16, 13-20


A Bokoro, fête pour le père Maurice Ndambo, Cicm ( scheutiste) pour ses:

- 15 ans de ministère sacerdotal ( 15 Juin 1996)

- 25 ans de vie religieuse ( 7 Octobre 1986)

- 49 ans d'age ( 18 Aout 1962).

Aucun commentaire:

Mgr Philippe NKIERE KENA

Mgr Philippe NKIERE KENA
Evêque d'Inongo (2005- )

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE
BOKORO

Mgr Jan Van Cauwelaert

Mgr Jan Van Cauwelaert
1er Evêque D'Inongo(1959-1967) dcd 18.08.16

Mgr Léon LESAMBO

Mgr Léon LESAMBO
Evêque Emérite(1967-2005) dcd 19.11.17